zpět

Aktuality

26. 3. 2019

Pozvánka na PLMA do Amsterdamu

Pozvánka na výstavu PLMA do Amsterdamu, konané ve dnech 21. – 22.5.2019

11. 2. 2019

Indian Ceramics 27.2. – 1.3.2019 Indie

Společnost Sedlecký Kaolin, a.s. se ve dnech 27. února až 1. března zúčastnila výstavy Indian Ceramics 2019 v indickém Gandhinagaru.

5. 12. 2017

Politika jakosti

Představenstvo společnosti Sedlecký kaolin a.s. v rámci zvyšování kvality vyhlašuje tuto politiku jakosti na podporu uplatňování systému managementu jakosti v souladu s kriteriální normyISO 9001 jako funkčního nástroje řízení firmy a naplnění firemních strategií.

3. 11. 2017

Veřejná soutěž Karlovarského kraje pro rok 2017

Společnost Sedlecký kaolin a. s. v Božičanech se zúčastnila veřejné soutěže vyhlášené Karlovarským krajem pro rok 2017 ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích, pro Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje, dotační titul 1 inovační vouchery.

18. 9. 2017

Politika ochrany životního prostředí 2017

Ustanovení politiky ochrany životního prostředí ke stažení zde

9. 6. 2017

Úspora emisí

ÚSPORA EMISÍ ZA ROK 2016/EKO-KOM k nahlédnutí zde

30. 5. 2017

Zvyšování bělosti kaolinu

Ve společnosti Sedlecký kaolin a.s. probíhá realizace projektu „Zvyšování bělosti kaolinu“ registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004866, podpořeného z programu Aplikace, Výzva I., OP PIK. Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Cílem řešení projektu je nalézt inovativní technologická řešení zvyšování bělosti kaolinů po vysušení a kalcinaci.

6. 1. 2017

ÚSPORY ENERGIE – výrobní podnik Sedlecký kaolin

Ve společnosti Sedlecký kaolin a.s. v Božičanech proběhla realizace projektu „ÚSPORY ENERGIE – výrobní podnik Sedlecký kaolin“ registrační číslo: CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0000485, podpořeného z programu Úspory energie, Výzva I., OP PIK. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je snížení energetické náročnosti objektů a optimalizace energetického hospodářství výrobního závodu prostřednictvím opatření, která povedou ke snížení konečných spotřeb energie.

Copyright 2018 Sedlecký kaolin a.s. Všechna práva vyhrazena.