zpět

Aktuality

Politika jakosti

Společnost Sedlecký kaolin a.s. je výrobní firma, která se zabývá těžbou a úpravou přírodních surovin. Mezi hlavní produkty patří plavené i pálené kaoliny a dále produkty na bázi bentonitu – steliva pro kočky a technické bentonity.

Představenstvo společnosti Sedlecký kaolin a.s. v rámci zvyšování kvality vyhlašuje tuto politiku jakosti na podporu uplatňování systému managementu jakosti v souladu s kriteriální normou ISO 9001 jako funkčního nástroje řízení firmy a naplnění firemních strategií.

 • Naše dodávky kaolinů, omítkovin, steliva a bentonitu musí plně zajistit smluvní požadavky i zjištěné očekávání zákazníka.
 • Zákazník se může vždy spolehnout na jakost našich výrobků.
 • Vzdělání, technická dovednost a zkušenosti pracovníků jsou důležitým zdrojem naší společnosti.
 • Plnění cílů v oblasti jakosti je naším prvořadým úkolem.
 • Pro realizaci cílů představenstva akciové společnosti Sedlecký kaolin a. s., je zaveden systém managementu jakosti, který je především zaměřen na předcházení neshodám, od přezkoumání smlouvy až po expedici výrobků, a je v souladu s požadavky ISO 9001:2015. Zavedený systém je Představenstvem společnosti Sedlecký kaolin a. s., soustavně sledován z hlediska implementace a účinnosti, vyhodnocován a zlepšován.
 • Pro zabezpečení funkčnosti systému jakosti se Představenstvo společnosti Sedlecký kaolin a.s. zavazuje:
  • zabezpečit potřebné finanční, materiální, personální a organizační podmínky
  • zabezpečit požadované vzdělání a kvalifikaci všem pracovníkům
  • poskytovat účinnou pomoc při výchově, výcviku a školení tak, aby všichni pracovníci byli schopni plnit požadavky této politiky jakosti
 • Vedení poskytne účinnou pomoc a školení všude tam, kde bude zjištěna potřeba k úspěšnému zajištění naplnění této politiky.

Politika jakosti je závazná pro všechny zaměstnance a.s. Sedlecký kaolin spadající do systému jakosti.

Představenstvo akciové společnosti Sedlecký kaolin a. s., prohlašuje, že systém managementu jakosti podle ISO 9001:2015 je v a.s. Sedlecký kaolin zaveden a řídí se Integrovanou příručkou.

Copyright 2018 Sedlecký kaolin a.s. Všechna práva vyhrazena.