www.cistaprace.cz - štukování bez uklízení www.kittystar.cz - stelivo pro kočky www.petstar.cz - stelivo pro kočky www.pkz-keramika.cz - keramika

Vítejte na serveru SEDLECKÝ KAOLIN a.s. - specialista na kaolin, bentonit, Kerastuk a stelivo pro kočky

Sedlecký kaolin a. s. se zabývá těžbou a zpracováním kaolinů zejména pro porcelánový průmysl, sanitární keramiku, obkladové materiály, žáruvzdorné směsi, chemický průmysl a má i řadu dalšího použití. Nejznámější značkou v sortimentu kaolinů je Sedlec Ia, který je nedílnou součástí porcelánových hmot v Evropě.

Široký sortiment společnosti Sedlecký kaolin a. s. a jeho dceřiných společností doplňuje těžba a zpracování jílů, přírodních pískovců, výroba kameniny a sanitární keramiky. Mohutně rostoucí je segment stavebních materiálů, např. tekutých štuků značky Kerastuk.

Velmi úspěšná je výroba steliva pro kočky a drobná zvířata, zejména značka Kitty Star.

Aktuality

03.11.2017 - 13:39:00

Veřejná soutěž Karlovarského kraje pro rok 2017

Společnost Sedlecký kaolin a. s. v Božičanech  se zúčastnila veřejné soutěže vyhlášené Karlovarským krajem pro rok 2017  ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích, pro Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje, dotační titul 1 inovační vouchery. Předloženým projektem zaměřeným na výzkum využití flokulačních činidel na bázi polyakrylamidů v kyselém prostředí dotovaném výšemocnými ionty společnost uspěla. Ve spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně bylo zjištěno a ověřeno, že při přechodu na kyselé plavení je možné s výhodou použit flokulanty na bázi polyakrylamidů. Úspěšně byly také provedeny referenční laboratorní rozplavy a flokulace dle dosavadní technologie s porovnáním s rozplavy v kyselém prostředí a novým dispergátorem a polyakrylamidovými flokulanty. Výsledky projektu jsou podrobně popsány ve výzkumné zprávě.


Tento úspěšný projekt byl podpořen dotací Karlovarského kraje.

zpět na úvodní stranu>>

Mapa serveru Napište nám Na úvodní stránku