www.cistaprace.cz - štukování bez uklízení www.kittystar.cz - stelivo pro kočky www.petstar.cz - stelivo pro kočky www.pkz-keramika.cz - keramika

Sociální odpovědnost

Sedlecký kaolin a. s. pečuje o své zaměstnance a také dbá o zlepšování života obyvatel regionů, ve kterých působí.

Finančně podporujeme nejrůznější aktivity pro děti a mládež, poskytujeme věcné dary pro obnovu památek a sportovních zařízení. Citlivě přistupujeme k lidem, kteří pomoc potřebují. Aktivně se podílíme na kulturním, společenském a sportovním vyžití obyvatel karlovarského regionu.

Značnou pozornost věnuje společnost Sedlecký kaolin a. s. zkvalitňování své politiky vůči zaměstnancům. Prioritními oblastmi jsou vzdělávací a sociální politika.

V oblasti vzdělávání zapojujeme zaměstnance do rekvalifikací, jazykových kurzů a jiných aktivit, jimiž dlouhodobě rozvíjíme jejich další potenciál. Sociální politika je zaměřena také na bývalé zaměstnance. Je odrazem našich díků za dobře odvedenou práci.

V lednu 2007 zahájila naše společnost realizaci projektu z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, spolufinancovaného státním rozpočtem ČR a Evropským sociálním fondem za plné podpory Úřadu práce v Karlových Varech. Projekt je zaměřen na zvýšení konkurenceschopnosti společnosti a zvýšení adaptability zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek. Předmětem programu jsou především vzdělávací produkty – pořádání seminářů, workshopů a kurzů. Cílem je vytvořit motivační pracovní prostředí s podporou růstu zaměstnanců a dlouhodobé zajištění stability a rozvoje společnosti Sedlecký kaolin a. s.

Mapa serveru Napište nám Na úvodní stránku