www.cistaprace.cz - štukování bez uklízení www.kittystar.cz - stelivo pro kočky www.petstar.cz - stelivo pro kočky www.pkz-keramika.cz - keramika

Historie

Sedlecký kaolin a. s. je přímým nástupcem společnosti Zettlitzer Kaolinwerke AG, která již v roce 1892 registrovala ochrannou známku „Zettlitzer Kaolin“ („Sedlecký kaolin“).

1892

Založení
Úspěšná těžba kaolinu na Karlovarsku a vzkvétající porcelánový průmysl iniciují vznik společnosti Zettlitzer Kaolinwerke AG.

11.11.1892

Ochranná známka
Registrace ochranné známky „Zettlitzer Kaolin“ („Sedlecký kaolin“).

1892 – 1912

Převzetí konkurence
Společnost se rozrůstá a pod svá křídla přebírá starší producenty kaolinu - firmy Zebisch & Pfeiffer, Lorenz, Mottl.

1924

Mezinárodní standard
Na kongresu IUPAC v Kodani je „Sedlec Ia“ vyhlášen mezinárodním standardem pro kaolin. Registrovaná značka přetrvala všechny následující změny organizace a vlastníků.

1927 – 1938

Nové závody
Rostoucí společnost získává další závody zejména v sousedním Sasku. Roku 1938 již vlastní devět těžených ložisek, deset plavíren, dvě cihelny, uhelný lom a závod na výrobu porcelánu (Merklín).

1945

Znárodnění
Rozpad původního podniku v důsledku války byl následován znárodněním veškeré těžby i zpracování kaolinů na Karlovarsku. Činnost byla obnovena v národním podniku Sedlecko–vildštejnské kaolinové a hlinné závody.

1950 – 1967

Poválečný růst
Významná část těžby je realizována v hlubinných dolech. Reorganizace vede k rozložení výroby do 7 závodů – Sadov, Božičany, Hlubany, Skalná, Provodín, Střeleč a Sedlecké doly. Společnost je přejmenována na Keramické a sklářské suroviny, Sedlec u Karlových Varů.

1972

Modernizace
Výroba kaolinu se modernizuje a nabídka výrobků je rozšířena o malířské nátěry a štukové omítky. Upouští se od hlubinné těžby a otevírá se nová plavírna Božičany.

1990 – 1993

Privatizace
V návaznosti na politické změny v Československu se státní podnik rozděluje na samostatné závody. V roce 1993 je privatizován a přejmenovává se na Keramické suroviny, Božičany, spol. s r. o.

1995

Návrat k tradici
Firma se transformuje na akciovou společnost a jako pokračovatel původní firmy v přímé posloupnosti se vrací k historickému názvu Sedlecký kaolin a.s. Ve výrobě kaolinu se zavádí vysokointenzivní supravodivá magnetická separace.

1997 – 1999

Nové závody
Sedlecký kaolin a. s. se rozšiřuje o společnost Prototypa a. s. v Brně zabývající se vývojem zbraní a prodejem výrobků Sedleckého kaolinu, závod Únanov na výrobu kaolinu, závod PKZ – Užitková keramika a. s., závod Poštorná zaměřený na výrobu stavební, chemické, zahradní a kanalizační keramiky a závod Keramika Třemošná s obdobným výrobním zaměřením.

2003 – 2005

Nové výrobky
V závodě Sadov je zahájena výroba pálených kaolinů. Nový provoz Božičany přichází na trh se stelivem pro kočky a v závodě Poštorná začíná výroba sanitární keramiky.

2006 - 2007

Nové závody
Sedlecký kaolin a. s. rozšiřuje počet svých závodů o závod Loket a získává nová ložiska zeolitu.

2008

Modernizace
Zavedení moderní technologie ultrajemného mletí.

2012 - 2013

Modernizace
Sedlecký kaolin a.s. zavádí inovace kalcinovaných produktů a aditiv a nový způsob fluidního sušení kaolinu. Dále inovuje produkty pro výrobu porcelánu a funkční plnidla pro automobilový průmysl a zavádí magnetický separátor.
Mapa serveru Napište nám Na úvodní stránku