www.cistaprace.cz - štukování bez uklízení www.kittystar.cz - stelivo pro kočky www.petstar.cz - stelivo pro kočky www.pkz-keramika.cz - keramika

Vize a hodnoty

Naší vizí je nabídnout zajímavou škálu kvalitních výrobků z kaolinů a dalších silikátových surovin. Chceme navázat na tradici našich předků, avšak pracovat s nejmodernějšími technologiemi a přinášet nové nápady, které uspokojí naše zákazníky a nenaruší krajinu. Naše hodnoty spočívají v uplatnění jednoduchých principů, na nichž jsme vystavěli svou stabilitu a prosperitu.

1. Kvalita

Vysokou kvalitu našich výrobků zajišťujeme výběrem kvalitních ložisek surovin, využitím moderních technologií a důsledným řízením kvality dle mezinárodních standardů.

2. Tradice

Navazujeme na více než stoletou tradici ochranné známky Zettlitzer Kaolin, která má od roku 1924 statut světového standardu pro kaolin. Ctíme její dobré jméno a dále ji rozvíjíme v duchu našich předchůdců.

3. Flexibilita

Rozhodovací systém a soukromé vlastnictví umožňují pružně reagovat na přání a požadavky zákazníků i trhu.

4. Spolehlivost

Výrobcům keramiky, porcelánu i keramických dlažeb stejně jako papírnám a stavebním společnostem garantujeme dodávky našich surovin i výrobků v požadované kvalitě i termínu.

5. Dlouhodobá perspektiva

Uvažujeme strategicky nejen o využití našich rozsáhlých surovinových zdrojů, ale i o jejich dalším rozšíření a nepřetržitém výzkumu a vývoji u všech surovin včetně nadložních materiálů.

6. Všestrannost

Rozšiřujeme všestrannost své výroby s ohledem na co možná nejefektivnější využití surovin. Náš záběr sahá od těžby přes mnohostranné zpracování materiálů až po rostoucí portfolio hotových výrobků.

Mapa serveru Napište nám Na úvodní stránku