www.cistaprace.cz - štukování bez uklízení www.kittystar.cz - stelivo pro kočky www.petstar.cz - stelivo pro kočky www.pkz-keramika.cz - keramika

Závody a společnosti

Koncern firem Sedlecký kaolin a. s. zajišťuje výrobu ve dvanácti závodech a společnostech sdružených pod efektivním řízením jediného českého majitele bez účasti zahraničního kapitálu.

Božičany (sídlo společnosti)

Zaměření

keramické a papírenské kaoliny, štukové omítky a písky pro stavebnictví, stelivo pro kočky a drobná zvířata

Přehled sortimentu:

 • Kaoliny pro stolní keramiku, elektroporcelán a sanitární keramiku
 • Plnicí papírenské kaoliny
 • Kaoliny pro žáromateriály
 • Plnidla, pálené kaoliny a směsi
 • Štukové omítky
 • Písky pro stavebnictví
 • Stelivo pro kočky a drobná zvířata.

Kontakt na závod Božičany

Sadov

Zaměření

plavené a pálené kaoliny, malířské nátěry a písky pro stavebnictví, stelivo pro kočky a drobná zvířata

Přehled sortimentu:

 • Papírenské a keramické kaoliny
 • Kaoliny pro žáromateriály
 • Pálené kaoliny a směsi
 • Malířské nátěry pro interiéry a fasádní nátěry
 • Písky stavební a slévárenské
 • Stelivo pro kočky a drobná zvířata

Kontakt na závod Sadov

Třemošná

Zaměření

zpracování pálených kaolinů a směsí, výroba suchých směsí, obchodní centrum

Přehled činnosti:

 • Centrální sklad výrobků
 • Zpracování pálených kaolinů a směsí
 • Suchá příprava směsných plavených kaolinů, jílů a keramických hmot
 • Zpracování surovin v plastickém těstě i drolence.

Kontakt na závod Třemošná

PKZ Keramika Poštorná a.s.

Zaměření

výroba stavebního keramické kameninového zboží pro průmyslové a zemědělské objekty i občanskou vybavenost – dlažby, komínové vložky, cihly, žlaby, koryta; výroba zahradní keramiky; výroba zakázkové keramiky – glazovaná bobrovka, keramické ventilátory, laboratorní výlevky, vpusti, keramické odpadkové koše ( včetně znaku města, obce nebo firmy), napájecí mušle pro koně; výroba umyvadel; pálené kaoliny, stelivo pro kočky a domácí zvířata, cihlářské výrobky, keramické hmoty, úprava bentonitů a zeolitů

Přehled sortimentu:

 • Mrazuvzdorné a protiskluzové venkovní dlažby
 • Obkladové kyselinovzdorné tvarovky a plátky
 • Keramický venkovní obklad - kabřinec
 • Stokové žlaby a žlábky
 • Komínové vložky a tvarovky o 120 až 800mm
 • Zahradní keramika glazovaná i neglazovaná
 • Hospodářská kamenina
 • Střešní kameninová krytina - glazovaná bobrovka, prejzy
 • Kanalizační a chemická kamenina-cihly, tvarovky, vpusti
 • Litá keramika - laboratorní výlevky
 • Zakázková keramika – ventilátory, koše, mušle
 • Umyvadla
 • Pálené kaoliny a bentonity
 • Stelivo pro kočky a drobná zvířata
 • Keramické hmoty
 • Cihlářské zboží

Kontakt na závod PKZ Keramika Poštorná

Únanov

Zaměření

kaoliny a keramické suroviny se zvýšeným obsahem živců, suché omítky, tekuté malířské nátěry, stelivo pro kočky a drobná zvířata, balení komponent krmných a jiných suchých směsí (vápenec, bentonit, zeolit)

Přehled činnosti:

 • Těžba a úprava moravského kaolinu
 • Výroba suchých omítkových směsí a malířských nátěrů Superlex a Unalex
 • Výroba směsí pro jiné výrobce podle jejich receptur
 • Dodávky plaveného kaolinu a polohmoty pro závod v Poštorné

Plavírna kaolinů v Únanově je jedinou na Moravě.

Kontakt na závod Únanov

VÚNES Karlovy Vary-Všeborovice

Zaměření

obslužná firma pro výzkum a vývoj při úpravách nerudných surovin

Přehled činnosti:

 • Ověřování vlastností materiálů při drcení, mletí, plavení, třídění za sucha i za mokra na sítech a na hydrocyklonech
 • Elektromagnetická separace suroviny za sucha i v suspenzi.
 • Mechanická i chemická aktivace materiálů
 • Stanovení chemických, fyzikálních a technologických vlastností vzorků
 • Analýzy – rentgenová mineralogická analýza (difrakce), termická analýza a vlastnosti po výpalu
 • Nestandardní technologická zkoumání s garancí důvěrnosti dat

Kontakt na závod VÚNES

Sedlecké doly, spol. s r.o.

Zaměření

těžba a zemní práce, opravy zemních strojů

Přehled činnosti:

 • Správa těžebního a dopravního parku
 • Skrývka na ložiscích kaolinu
 • Doprava vytěžených surovin
 • Rekultivace vytěžených území
 • Zemní práce zejména pro stavební firmy

Kontakt na závod Sedlecké doly, spol. s r.o.

KSB-OTM, spol. s r.o.

Zaměření

specializovaná strojní výroba a konstrukce zařízení

Přehled činnosti:

 • Opravy a rekonstrukce výrobních linek všech závodů společnosti
 • Výroba nových zařízení (turbomíchače, zásobníky, dopravníky aj.)
 • Konstrukce a výroba nových výrobních linek
 • Výroba mosazných komponentů na soustružnických automatech Index

Kontakt na závod KSB-OTM, spol. s r.o.

Mšenské pískovce, spol. s r. o.

Zaměření

těžba a zpracování pískovce pro dlažby a zahrady

Přehled činnosti:

 • Těžba přírodního pískovce
 • Opracování pískovce na bloky, desky, hranoly
 • Výroba zahradní dlažby, lavic, solitérních kamenů a fontán

Kontakt na Mšenské pískovce, spol. s r. o.

Prototypa a. s.

Zaměření

výhradní dodavatel výrobků společnosti Sedlecký kaolin a. s. pro jižní Moravu, silné seskupení v oblasti vývoje a zkoušek malorážových a středorážových zbraní

Přehled činnosti:

 • Vývoj nových materiálů na bázi jílů a plastelín pro zkoušení ranivosti (zkoušení ochranných vest aj.)
 • Vývoj měřicí balistické techniky pro zkoušení střeliva a měření rychlosti střel
 • Zkušebnám a kriminalistům dodává speciální zkušební techniku, elektroniku a software

Prototypa a. s. vlastní unikátní zkušebnu s pěti střeleckými tunely s možností zkoušení zbraní za ztížených podmínek.

Kontakt na závod Prototypa a. s.

Závod Loket

Zaměření

výroba speciálních kaolinů, keramických směsí a hmot včetně porcelánových, pálených kaolinů a směsí, žáruvzdorných tvarovek, pomůcek a bloků

Přehled činnosti:

 • Plastické kaoliny s vysokou pevností
 • Kaoliny pro glazury
 • Korekční kaoliny, jíly a směsi
 • Keramické hmoty včetně porcelánových
 • Pálené kaoliny a směsi
 • Kaoliny pro žáromateriály
 • Výroba pálicích pomůcek, žáruvzdorných tvarovek a bloků

Kontakt na závod Závod Loket

Sedlecký kaolin-Slovensko s.r.o.

Zaměření

těžba a úprava zeolitu

Pro další informace kontaktujte prosím centrálu společnosti Sedlecký kaolin a. s. v Božičanech.

Kontakt na závod Božičany

Mapa serveru Napište nám Na úvodní stránku