www.cistaprace.cz - štukování bez uklízení www.kittystar.cz - stelivo pro kočky www.petstar.cz - stelivo pro kočky www.pkz-keramika.cz - keramika

Centrální laboratoř

Centrální laboratoře zajišťují průběžnou kontrolu parametrů kvality ve výrobě kaolinu a dalších výrobků společnosti Sedlecký kaolin a.s. Služby jsou poskytovány také externím zákazníkům.

Zkoušky prováděné v centrální laboratoři Božičany

 • Chemická analýza anorganických materiálů rentgenfluorescenčním analyzátorem Bruker AXS - S4 Pioneer
 • Difrakční mineralogická analýza (XRD Bruker D8)
 • Semikvantitativní bezestandardová analýza (v rozsahu 70 prvků)
 • Technologické a fyzikální zkoušky keramických surovin a hmot za syrova i po výpalu
 • Zrnitostní měření v rozsahu 1 - 60 µm: sedimentační analýza – Sedigraph
 • Měření granulometrie prášků za sucha na laserovém přístroji RODOS (0-35 µm a 0-875 µm)
 • Měření zrnitosti – sítové rozbory za sucha a za mokra
 • Měření bělosti/barevnosti přístrojem Datacolor SF 600 plus: R457, CIE L*a*b*, různá osvětlení podle CIE standardní pozorovatel 2°, 10°
 • Technologické zkoušky keramických surovin a hmot:
  • reologické vlastnosti suspenzí / rotační viskozimetr Rotovisko, průtokové viskozimetry
  • pevnost v ohybu /digitální aparát se snímáním průhybu, lámačka Netzsch podle DIN
  • rychlost tvorby střepu ztekucené suspenze na sádře
  • ztekucovací zkoušky kaolinů a jílů
  • smrštění sušením, pálením / výpal do 1340 °C
  • adsorpce methylenové modře, pH
  • abrazivita papírenských kaolinů / Abrasionstester 5000

Ceny zkoušek si můžete vyžádat v Centrálních laboratořích Božičany

Kontakt:

Tel.: +420 353 366 160

Fax: +420 353 366 112

E-mail: info@sedlecky-kaolin.cz

Mapa serveru Napište nám Na úvodní stránku