www.cistaprace.cz - štukování bez uklízení www.kittystar.cz - stelivo pro kočky www.petstar.cz - stelivo pro kočky www.pkz-keramika.cz - keramika

Bentonit

Významnou činností společnosti Sedlecký kaolin a.s. je také zpracování bentonitu a bentonitických jílů. Bentonit je měkká jemnozrnná nehomogenní hornina složená z větší části z jílového minerálu montmorillonitu. Montmorillonit je nositelem charakteristických vlastností bentonitu – velká sorpční schopnost, vnitřní bobtnavost ve styku s vodou, vaznost a vysoká plasticita. Bentonity mají mnohostranné použití.

Využití bentonitu

  • Pro chov koček a drobných domácích zvířat se z bentonitu vyrábí stelivo určené k pohlcování tekutin a pachů.
  • Ve stavebnictví se bentonity používají k těsnění vodních děl. Bentonity se přidávají do betonů a omítek. U výroby nátěrových hmot se bentonit používá jako plnidlo.
  • Bentonity se přidávají jako plastifikátory do keramických hmot.
  • Ve slévárenství se bentonit využívá jako pojivo pro formovací směsi.
  • Bentonity nachází uplatnění při čištění odpadních vod.
  • V zemědělství se bentonitů využívá jako pojiva při výrobě krmiv, při kompostování a zúrodňování půdy.
  • Uplatnění nachází bentonity také v potravinářském průmyslu např. při čeření vín, moštů či při stabilizaci piva.
  • Farmaceutický průmysl používá bentonity jako plastifikátor při výrobě mastí, prášků a kosmetických krémů.
Mapa serveru Napište nám Na úvodní stránku