www.cistaprace.cz - štukování bez uklízení www.kittystar.cz - stelivo pro kočky www.petstar.cz - stelivo pro kočky www.pkz-keramika.cz - keramika

Jíly a přírodní pískovec

Jíly se získávají jako doprovodná surovina při těžbě kaolinu, plavení kaolinu nebo zpracování jiných surovin.

Pro další zpracování se využívají jednak sekundárně přeplavené jíly a kaoliny, ale také bentonitové jíly, jíly s lignitickou příměsí, cihlářské jíly, cyprisové jíly, pórovinové a žáruvzdorné keramické kaolinitické jíly, kameninové jíly se zvýšeným obsahem alkálií, vazné jíly a illiticko-montmorillonitické až montmorillonitické jíly sloužící v současnosti jako výchozí suroviny pro perspektivní výrobu sorbentů.

Přírodní pískovec se těží ve vlastním ložisku společnosti Sedlecký kaolin a. s. ve Mšených Lázních společností Mšenské pískovce s.r.o. Těžba se provádí vodním paprskem přímo v pískovcovém ložisku. Následně probíhá zpracování diamantovými pilami, anebo ručně v případě kamenického zpracování.

Mšenský pískovec je přírodní kámen čisté barvy, který je ceněn pro své dekorační vlastnosti. Využívá se v sochařství, při obnově památek nebo v zahradní a interiérové architektuře (např. Katedrála sv.Víta, Karlův most, zámek v Libochovicích, pražská botanická zahrada a jiné).

Mapa serveru Napište nám Na úvodní stránku