top

Products

Paints

Superlex paints have been designed for interior use with differing whiteness intensity and resistance for various interior types. They form a part of the Alphabet painting marking developed by Sedlecký Kaolin, a.s. for better customer orientation.

The Fasadacolor F paints have been designed for exterior, matured plasters and concrete walls with high stability and protection against water and sunlight. They form a part of the Alphabet painting marking developed by Sedlecký Kaolin, a.s. for better customer orientation.

Superlex

Malířské nátěry Superlex jsou určeny pro interiérové použití s různou intenzitou bělosti a odolnosti pro různé typy interiérů. Jsou součástí systému značení Abeceda malování vyvinutého společností Sedlecký kaolin a. s. pro lepší orientaci zákazníka.

Fasadocolor F

Malířský nátěr Fasadacolor F je určen pro venkovní vyzrálé omítky a betonové stěny s vysokou stabilitou vůči účinkům vody i slunečního záření. Je součástí systému značení Abeceda malování vyvinutého společností Sedlecký kaolin a. s. pro lepší orientaci zákazníka.

Copyright 2018, Sedlecký kaolin a.s. All rights reserved.