zpět

Spolupráce s
dalšími subjekty

Spolupráce s
dalšími subjekty

O projektu

Díky spolupráci s vysokými školami napříč celou Českou republikou jsme již podali řadu patentů na způsoby výroby, úpravu povrchů nebo nová zařízení pro výrobu. Spolupracujeme především v rámci vývoje a výzkumu, výroby prototypů, testování a zavádění nových výrobků do praxe.

Kromě vysokých škol spolupracujeme i s řadou partnerů jak v České republice, tak v zahraničí. Mezi tyto partnery patří například:

– KSB s. r. o., VÚNES, Božičany, od r. 1995

– KERAMEX Group, s. r. o., Praha, od roku 2004

– AKW Apparate + Verfahren, GmbH Hirschau, Německo

Copyright 2018 Sedlecký kaolin a.s. Všechna práva vyhrazena.