zpět

Spolupráce napříč

Společnost Sedlecký kaolin a. s. v Božičanech  se zúčastnila veřejné soutěže vyhlášené Karlovarským krajem pro rok 2017  ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích, pro Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje, dotační titul 1 inovační vouchery. Předloženým projektem zaměřeným na výzkum využití flokulačních činidel na bázi polyakrylamidů v kyselém prostředí dotovaném výšemocnými ionty společnost uspěla. Ve spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně bylo zjištěno a ověřeno, že při přechodu na kyselé plavení je možné s výhodou použit flokulanty na bázi polyakrylamidů. Úspěšně byly také provedeny referenční laboratorní rozplavy a flokulace dle dosavadní technologie s porovnáním s rozplavy v kyselém prostředí a novým dispergátorem a polyakrylamidovými flokulanty. Výsledky projektu jsou podrobně popsány ve výzkumné zprávě.

Tento úspěšný projekt byl podpořen dotací Karlovarského kraje.

Copyright 2018 Sedlecký kaolin a.s. Všechna práva vyhrazena.