zpět

O nás

O nás

Vize a hodnoty

Naší vizí je nabídnout zajímavou škálu kvalitních výrobků z kaolinů a dalších silikátových surovin. Chceme navázat na tradici našich předků, avšak pracovat s nejmodernějšími technologiemi a přinášet nové nápady, které uspokojí naše zákazníky a nenaruší krajinu. Naše hodnoty spočívají v uplatnění jednoduchých principů, na nichž jsme vystavěli svou stabilitu a prosperitu.

Naše historie

"Kvalita, která je s vámi po staletí"

18. století

První pokusy o těžbu kaolinu v Karlovarském kraji.

19. století

Produkce porcelánu se v Karlovarském kraji rozšiřuje. Menší společnosti se zabývají těžbou kaolinu s jednoduchým zpracováním a narůstá konkurence. Kaolin těží spíše vetší společnosti.

1892

Založení

Úspěšná těžba kaolinu na Karlovarsku a vzkvétající porcelánový průmysl iniciují vznik společnosti Zettlitzer Kaolinwerke AG.

1927–1938

Dynamický růst

Rostoucí společnost získává další závody, zejména v sousedním Sasku. Roku 1938 již vlastní devět ložisek, deset plavíren, dvě cihelny, uhelný lom a závod na výrobu porcelánu (Merklín).

1924

Mezinárodní standard

Na kongresu IUPAC v Kodani je Zettlitz Kaolin vyhlášen mezinárodním standardem pro kaolin. Registrovaná značka přetrvala všechny následující změny organizace a vlastníků.

1892–1912

Převzetí konkurence

Společnost se rozrůstá převzetím starších menších producentů kaolinu – firmy Zebisch & Pfeiffer, Lorenz a Mottl.

1945

Znárodnění

Po rozpadu původního podniku v důsledku války následovalo na Karlovarsku znárodnění veškeré těžby i zpracování kaolinů. Činnost byla obnovena v národním podniku Sedlecko–vildštejnské kaolinové a hlinné závody.

1950–1967

Zpět na povrch

Část těžby probíhala v podzemních dolech. Reorganizace společnosti vedla k rozdělení na sedm výrobních míst – Sadov, Božičany, Hlubany, Skalná, Provodín, Střeleč a Sedlecké doly. Společnost mění jméno na Keramické a sklářské suroviny, Sedlec u Karlových Varů.

1972

Modernizace

Produkce kaolinu byla modernizována a na trh byly uvedeny nové produkty – štukové omítky a malířské nátěry

1997-1999

Nové závody

Sedlecký kaolin, a. s. získal brněnskou společnost Prototypa, a. s. zaměřenou na vývoj zbraní a prodej produktů Sedleckého kaolinu. Nově spravuje také továrnu Únavov, PKZ – Užitková keramika a. s., Poštorná specializovanou na výrobu stavební, chemické, zahradní a kanalizační keramiky a závod v Třemošné.

1995

Obnova tradice

Společnost se transformovala na akciovou a jako přímý nástupce původní společnosti se vrátila k historickému názvu Sedlecký kaolin, a. s. Nově byla do výroby kaolinu implementována vysokointenzivní supravodivá magnetická separace.

1990–1993

Privatizace

Kvůli politickým změnám v Československu byla korporace rozdělena na oddělené nezávislé (dceřinné) společnosti. V roce 1993 byla společnost privatizována a přejmenována na Keramické suroviny, Božičany, spol. s r. o.

2003-2005

Nové výrobky

V závodě Sadov je zahájena výroba pálených kaolinů. Nový provoz Božičany přichází na trh se stelivem pro kočky a v závodě Poštorná začíná výroba sanitární keramiky.

2006-2007

Nové závody

Sedlecký kaolin zakoupil továrnu Loket a získal nové ložisko zeolitu.

2008

Modernizace

Zavedení moderní technologie ultrajemného mletí ve společnosti Sedlecký kaolin.

2016

Spolupráce - THUN

Od roku 2016 se podílíme na expozici Porcelánová zastávka THUN. Více informací o projektu zde: Video

2014

Úspora energie

V roce 2014 se společnost Sedlecký Kaolin, a.s. stala vítězem podnikatelského projektu roku v kategorii Eko-energie/Úspory energie díky stavbě kogenerační jednotky v rámci procesu sušení kaolinu. Více informací o projektu zde: Video

2012-2013

Modernizace

Sedlecký kaolin, a. s. zavádí inovace kalcinovaných produktů a aditiv a nový způsob fluidního sušení kaolinu. Dále inovuje produkty pro výrobu porcelánu a funkční plnidla pro automobilový průmysl a zavádí magnetický separátor.

2014-2017

Modernizace

Kompletní modernizace výrobní linky na stelivo pro kočky v závodě Sadov.

Copyright 2018 Sedlecký kaolin a.s. Všechna práva vyhrazena.