zpět

Produkty

Fasadocolor F

Malířský nátěr Fasadacolor F je určen pro venkovní vyzrálé omítky a betonové stěny s vysokou stabilitou vůči účinkům vody i slunečního záření. Je součástí systému značení Abeceda malování vyvinutého společností Sedlecký kaolin a. s. pro lepší orientaci zákazníka.


Složení malířského nátěru Fasadocolor F:

Organické a anorganické pigmenty, plniva, organická disperze, moderující a konzervační přísady a voda.


Použití malířského nátěru Fasadocolor F:

Malířský nátěr Fasadocolor F je dodáván v 67 odstínech a před použitím jej není nutné ředit. Doporučená spotřeba je 0,5 – 1 kg/m2 natírané plochy.

Nátěr se nanáší na vyzrálé omítky, jinak se může jeho odstín následně změnit. Disperzi v nádobě je třeba před použitím důkladně promíchat. Povrch musí být vyspravený, nečistoty a uvolněné zbytky dřívějších nátěrů odstraněny špachtlí nebo drátěným kartáčem. Staré olejové nebo lakové nátěry je nutno úplně odstranit, uvolněná zrna na povrchu se musí zpevnit. Zaprášený povrch je nutno omýt, vysoce porézní povrch je třeba impregnovat vhodnou penetrační disperzí.

Nátěr lze nanášet malířskou štětkou, válečkem nebo stříkáním. Na zachovalém podkladu a méně porézním povrchu postačí dva nátěry. Barvu je třeba nanášet pouze při teplotách nad +5 oC. Druhý nátěr se nanáší až po zaschnutí první vrstvy. Zaschlá vrstvička nátěru je matná a nelepivá.


Balení malířského nátěru Fasadocolor F:

plastové kbelíky (8, 15 a 40 kg) a jiná balení po dohodě se zákazníkem

Copyright 2018 Sedlecký kaolin a.s. Všechna práva vyhrazena.