zpět

Produkty

Kaolin Sedlec Ia

Sedlec Ia je nejznámějším a nejstarším výrobkem společnosti Sedlecký kaolin a. s. Vyrábí se již od roku 1892, kdy byla založena společnost Zettlitzer Kaolinwerke AG, jejímž následníkem je dnešní společnost Sedlecký kaolin a.s.

Jeho hlavní složkou je kaolinit, jehož obsah v plaveném kaolinu dosahuje až 90 %. Příměsi tvoří slídové minerály a malé množství křemene.


Mezi hlavní přednosti kaolinu Sedlec Ia patří:

  • relativně vysoká plastičnost umožňující dobrou zpracovatelnost za syrova
  • snadné ztekucení dostupnými ztekucovadly (ke ztekucení postačují přídavky od 0,1 % Na2CO3)
  • vysoký obsah Al2O3 při nízkém obsahu alkálií dodávající vysokou stabilitu v žáru

Prvotní využití kaolinu Sedlec Ia bylo ve výrobě porcelánu a řada výrobců jej dodnes používá jako hlavní plastickou složku hmoty pro plastické vytváření, lití nebo izostatické lisování stolního nádobí. Kombinace plastičnosti za syrova a vysoké stability v žáru se uplatňuje také ve výrobě keramických válečků pro rychlovýpalové pece. Ve výrobě tužek spolu s plastičností hraje významnou roli velmi nízký obsah škodlivin v plaveném kaolinu. To se uplatňuje i při využití kaolinu v kosmetice.

Copyright 2018 Sedlecký kaolin a.s. Všechna práva vyhrazena.