zpět

Produkty

Malířské
nátěry

Malířské nátěry Superlex jsou určeny pro interiérové použití s různou intenzitou bělosti a odolnosti pro různé typy interiérů. Jsou součástí systému značení Abeceda malování vyvinutého společností Sedlecký kaolin a. s. pro lepší orientaci zákazníka.

Superlex

Malířské nátěry Superlex jsou určeny pro interiérové použití s různou intenzitou bělosti a odolnosti pro různé typy interiérů. Jsou součástí systému značení Abeceda malování vyvinutého společností Sedlecký kaolin a. s. pro lepší orientaci zákazníka.

Fasadocolor F

Malířský nátěr Fasadacolor F je určen pro venkovní vyzrálé omítky a betonové stěny s vysokou stabilitou vůči účinkům vody i slunečního záření. Je součástí systému značení Abeceda malování vyvinutého společností Sedlecký kaolin a. s. pro lepší orientaci zákazníka.

Copyright 2018 Sedlecký kaolin a.s. Všechna práva vyhrazena.