zpět

Produkty

Pálené kaoliny a směsi

Charakter surovin:

 • Vysoký obsah kaolinitu a jemných částic pod 2 µm, příznivý obsah oxidu hlinitého a vysoká čistota umožňují získat výrobky s mimořádně dobrými fyzikálně chemickými vlastnostmi
 • Přídavek práškového oxidu hlinitého umožňuje získávat výrobky s obsahem oxidu hlinitého až 49 %
 • Technologie úpravy kaolinu dovoluje dosáhnout velmi nízkého obsahu cristobalitu a definovanou nasákavost výrobku

Technologie:

 • Výpal na vysoké teploty (800 °C až 1 520 °C) s dostatečnou časovou výdrží určuje typ a charakter páleného kaolinu, resp. směsi. Vypálený kaolin se následně mele a třídí na požadovanou zrnitost

Typy páleného kaolinu a směsi:

 • metakaolin
 • bílá plnidla
 • kyselinovzdorné ostřivo
 • kameninové ostřivo
 • hlinité ostřivo s vysokou bělostí
 • lehčený šamot
 • kordieritové ostřivo
 • šamotová ostřiva s vysokým obsahem mullitu a s minimálním obsahem cristobalitu

Přednosti:

 • Vysoká bělost po výpalu (až 92 %) u plnidel
 • Vysoká žáruvzdornost
 • Vysoká chemická odolnost
 • Přírodní obsah oxidu hlinitého po výpalu až 45 %

Použití:

 • Výroba žáromateriálů a žáruvzdorných směsí (včetně lehčených)
 • Sanitární keramika
 • Metakaolin pro využití ve stavebnictví jako přísady do betonových směsí, omítkovin, nátěrových směsí a dalších materiálů
 • Nátěrový papírenský kaolin a plniva pro gumárenský a plastikářský průmysl
 • Kalcinované kaoliny pro glazury
 • Pálicí pomůcky, žáruvzdorné tvarovky a bloky

Způsoby expedice páleného kaolinu:

Většina tvrdých pálených výrobků se dodává v granulometrii 0-1 mm, 1-3 mm, 3-6 mm, resp. i 1-4 mm, 4-8 mm, běžná je i frakce 0-2 mm a 0-0,5 mm podle charakteru páleného výrobku a požadavku odběratele. Využívá se i prachovitá frakce 0-0,18 mm a je možné technologií ultra jemného mletí splnit i náročné požadavky zákazníka (např. frakce pod 0,3 mm, pod 0,125 mm, pod 0,075 mm apod.). U měkkých pálených výrobků a směsí lze dodávat jemné zrnitostní frakce 0-63 µm, 0-20 µm, 0-10 µm, popř. 0-5 µm, resp. až pod 2 µm.

Běžný je odběr pálených výrobků v obřích vacích a v papírových pytlích (á 25 kg).

Copyright 2018 Sedlecký kaolin a.s. Všechna práva vyhrazena.