zpět

Produkty

Plavené kaoliny a Sedlec Ia

Charakter surovin:

 • U keramických kaolinů hodnotíme chemické složení, plasticitu, pevnost, viskozitu, zbytky na sítech, granulometrické složení a bělost po výpalu
 • U papírenských kaolinů upřednostňujeme bělost a barevnost po vysušení, nízké zbytky na sítech, abrazivitu a obsah částic pod 2 µm, viskozitu atd.
 • Nejznámějším výrobkem společnosti Sedlecký kaolin a. s. je kaolin Sedlec Ia. Jeho hlavní složkou je kaolinit, jehož obsah v plaveném kaolinu dosahuje až 90 %, příměsi tvoří slídové minerály a malé množství křemene
 • Obsah oxidu hlinitého se obvykle pohybuje v rozmezí 36 – 38 % (vysušený stav)
 • Kaolin má střední velikost částic 1,2 – 1,4 µm (ekvivalentní průměr) a obsah částic nad 60 µm obvykle pod hranicí 0,01 %

Charakter surovin:

 • Těžená surovina se za mokra upravuje v plavírnách, kde se třídí na sítech a hydrocyklónech a čistí magnetickou separací na jemnozrnný kaolin a dále zpracovává zahušťováním, lisováním, sušením, mletím i jinak.

Přednosti plavených kaolinů:

 • Vysoká plastičnost umožňuje dobrou zpracovatelnost keramických kaolinů za syrova
 • Snadné ztekucení je ideální pro technologii lití do sádrových forem a přípravu lisovacího granulátu
 • Vysoký obsah oxidu hlinitého při nízkém obsahu alkálií dodává vysokou stabilitu v žáru

Použití:

 • Výroba užitkového porcelánu a elektroporcelánu.
 • Sanitární keramika.
 • Technická keramika.
 • Žáromateriály.
 • Chemický průmysl.
 • Kosmetika.
 • Výroba papíru a nátěrových hmot.

Způsoby expedice plaveného kaolinu:

Většina kaolinu se dodává ve formě nudliček (cca o10x10-30 mm) o vlhkosti kolem 10 %. Pro některé aplikace se mletím a sušením nudličkového kaolinu vyrábí práškový kaolin (vlhkost kolem 1 %).

Hlavní spotřebitelé odebírají nebalený kaolin v dávkách 20 – 50 tun volně ložený ve vagonech, sklápěcích kamionech a silokamionech. Významný podíl kaolinu je dodáván v obřích vacích 500 – 1200 kg. Pro menší spotřebitele se kaolin dodává ve ventilových papírových pytlích (25 – 45 kg podle typu kaolinu) uložených na paletách.

Copyright 2018 Sedlecký kaolin a.s. Všechna práva vyhrazena.