zpět

Přehled služeb

Centrální
laboratoř

Zkoušky prováděné v centrální laboratoři Božičany

(Ceny zkoušek si můžete vyžádat v Centrálních laboratořích Božičany)

Centrální laboratoře zajišťují průběžnou kontrolu parametrů kvality ve výrobě kaolinu a dalších výrobků společnosti Sedlecký kaolin a.s. Služby jsou poskytovány také externím zákazníkům.

 • Chemická analýza anorganických materiálů rentgenfluorescenčním analyzátorem Bruker XRF-S4 Pioneer
 • Difrakční mineralogická analýza (XRD Bruker D8)
 • Semikvantitativní bezestandardová analýza (v rozsahu 70 prvků)
 • Měření bělosti/barevnosti/přístroj Datacolor SF 600 plus: R457, CIE L* a*b*, různá osvětlení podle CIE standardní pozorovatel 2°, 10°

Měření granulometrie:
 • Zrnitostní měření za mokra v rozsahu 1-60 µm: sedimentační analýza – Sedigraph
 • Měření granulometrie prášků za sucha laser přístroj RODOS (0-35 µm a 0-875 µm)
 • Měření zrnitosti – sítové rozbory za sucha a za mokra (různá velikost ok)
Technologické zkoušky keramických surovin a hmot:
 • Reologické vlastnosti suspenzí / rotační / smykový / torzní + průtokový viskozimetr
 • Pevnost v ohybu / digitální MICRO-SENSOR
 • Rychlost tvorby střepu ztekucené suspenze v sádrové formě
 • Ztekucovací zkoušky kaolinů a jílů
 • Smrštění sušením, pálením + celkové smrštění / výpal do 1340°C
 • pH + adsorpce methylenové modře
 • abrazivita papírenských kaolinů / Abrasionstester 5000
Copyright 2018 Sedlecký kaolin a.s. Všechna práva vyhrazena.