zpět

Přehled služeb

Výzkum
a vývoj

Cílem je nacházet stále nové materiály a výrobky uspokojující potřeby trhu, ale také co nejlepší využití vlastních surovin a vývoj nových technologií úpravy silikátových surovin. Předpokladem pro úspěšný výzkum a technologický vývoj jsou podané a přijaté patenty a užitkové vzory. Samozřejmostí je spolupráce s vysokými školami a výzkumnými ústavy a využívání dotačních grantů.

Potřeby výzkumu a rozvoje všech závodů společnosti Sedlecký kaolin a. s. zajišťuje oddělení Technického rozvoje a technologického vývoje ve spolupráci s Výzkumným ústavem nerudných surovin v Karlových Varech-Všeborovicích.

V oblasti technického a technologického rozvoje se orientujeme mimo jiné na vývoj a využití:

 

 • Kaolinů:
  • s vysokou bělostí po výpalu
  • s vysokou bělostí po vysušení
  • s velmi rychlou tvorbou střepu
  • s definovaným zrnitostním složením směsí
  • s jemnou živco-křemennou směsí
 • Kaolinů a jílů s vysokou pevností po vysušení i výpalu a s vysokým obsahem oxidu hlinitého.
 • Plastického kaolinu typu Sedlec Ia se zvýšeným obsahem oxidu draselného.
 • Plastických kaolinů s vysokým obsahem oxidu hlinitého.
 • Pálených keramických směsí s vysokou bělostí a nízkou nasákavostí po výpalu.
 • Bentonitických a zeolitických surovin pro krmné směsi.
 • Vysoce hlinitých pálených kaolinů.
 • Technologie výpalu kaolinů a jejich směsí.
 • Metakaolinů pro výrobu cementu a stavební průmysl, resp. pro výrobu geopolymerů.
 • Technologie výroby pucolánů (prášek, pasta, polosuchá směs).
 • Plnidel s vysokou bělostí a velmi jemnou granulometrií.
 • Lehčeného šamotu s vysokou žáruvzdorností a odolností vůči oxidu uhelnatému.
 • Plastických jílů pro sanitární keramiku.
 • Upravených, tříděných keramických jílů.
 • Technologie úpravy silikátových surovin za sucha.
 • Jemnozrnných živco-křemenných směsí.
 • Bílých nátěrových hmot na bázi jemných neplastických plnidel.
 • Omítek:
  • venkovních štukových, odolnějších proti agresivnímu vlivu chemických sloučenin, i suchých omítkových směsí
 • Světlých sorbentů s velmi vysokou nasákavostí.
 • Steliva pro kočky a drobná zvířata s přírodními vonnými aditivy.
 • Zeolitů a jejich směsí.
 • Přírodních surovin ovlivňujících vaznost a schopnost půdních substrátů zadržovat živiny.
 • Přirozených ztekucovadel s využitím huminových kyselin apod.
Copyright 2018 Sedlecký kaolin a.s. Všechna práva vyhrazena.