zpět

Přehled služeb

Zemní
práce

Společnost Sedlecké doly spol. s r.o. má rozsáhlé zkušenosti se zemními pracemi na povrchových dolech, ale také specializovanými pracemi spojenými s úpravou velkých ploch a velkými přesuny materiálu. Podílela se například na realizacích golfových hřišť také ve Vanově u Telče, v Kestřanech u Písku a v Cihelnách u Karlových Varů. Dále realizovaly práce na obchvatu Plzně a na dálnici D8.

Kromě zemních prací s využitím nejmodernějšího strojového parku realizují Sedlecké doly pro externí zákazníky také další služby, jako je

  • přeprava materiálu, mechanismů a strojů
  • doprava motorové nafty
  • práce autojeřábu (7 tun)
  • oprava rýpadel, dozerů a nákladních automobilů
  • mytí znečištěných ploch a vozovek
  • zimní posyp komunikací

 

Copyright 2018 Sedlecký kaolin a.s. Všechna práva vyhrazena.