zpět

Ekologie a životní prostředí

Ekologie a životní prostředí

Trvalým cílem společnosti Sedlecký kaolin a. s. je minimální zasahování do krajiny. Rekultivace pro nás není jen slovem, ale znamená pro nás ekologicky vyváženou a efektivní tvorbu nové krajiny. Návrat obnovených ploch po těžbě zpět přírodě je nedílnou součástí činnosti společnosti Sedlecký kaolin a. s.

První ucelené rekultivace po těžbě kaolinu se na Karlovarsku prováděly již počátkem 60. let minulého století. Větší část byla zrekultivována zemědělsky, další část na lesní půdu a vodní plochy. Sedlecký kaolin a. s. v tomto záslužném díle pokračuje. Za nedlouhou dobu své existence má na svém kontě dalších 219 hektarů půdy vrácených přírodě. V návaznosti na probíhající těžbu je plánována rekultivace v rozsahu dalších 198 hektarů.

V součinnosti s jednotkami místní samosprávy dále vytváříme plány sanace a rekultivace, které umožní přeměnit vytěžená území v důležitá biocentra, která obohatí biodiversitu a zvýší ekologickou stabilitu regionu.

Copyright 2018 Sedlecký kaolin a.s. Všechna práva vyhrazena.